Alura Hekwerk BV
Postbus 371
3300 AJ Dordrecht
E-mail info@alura.nl
Telefoon 078 61 32 700

Specials

Alura Hekwerk kan buiten het “gewone hekwerk” ook speciale producten maken welke naar de wens van de opdrachtgever worden geproduceerd. Dit kunnen speciale zuilen zijn welke in verstek aan elkaar gelast worden en waar de diverse componenten in passen een speciale RAL-kleur is hierbij mogelijk. Ook speciale hoogte en breedte maten vinden wij geen probleem.